Koraci 2017./2018,

Impressum 2017./2018.

Školski list Osnovne škole Stanovi, Zadar
2017./2018.

List u tiskanom obliku prvi put izlazi u veljači 1999., a u digitalnom u šk. god. 2010./2011.

Adresa uredništva: Koraci, OŠ Stanovi, Rine Aras 3, 23000 Zadar
Telefon: 023 315499
E-mail: redakcija@koraci.com.hr

Za školu: ravnatelj Markica Perić, prof.

Urednica: Ema Dražić, 8. razred
Odgovorna urednica: Slavica Kovač, prof.

Učitelji suradnici:
Miroslav Čačić, Božena Ivankov, Dalibor Korpak,Vesna Milanja, Vedran Miolović, Antonija Pavičić, Pola Spajić

Lektorica: Slavica Kovač, prof.

Novinari:
5. razred: Tonka Jelenić
7. razred: Ema Lukin, Ema Pintarić
8. razred: Paola Brnin, Ivana Bakarić, Ema Dražić, Tina Jukić, Megi Lerga, Lara Pedić, Mia Pinčić, Ana Paola Potočnjak, Laura Stilinović, Lara Šuljić, Kata Veršić

 

O nastanku Koraka pročitajte OVDJE.