Pljesak za...

‘Koraci’ među najboljim

‘Koraci’ među najboljim

Županijska smotra LiDraNo 2018. za osnovne škole održana je 12. veljače 2018. god. u Kazalištu lutaka i velikoj dvorani Odjela za povijest, gdje je bio smješten novinarski izraz.

Naša je škola bila zastupljena u novinarskom izrazu pa su novinarke Ema, Paola i Megi predstavile ‘Korake’ i samostalne novinarske radove.

Koraci predloženi za državnu smotru

Na Županijskoj su smotri sudjelovale 23 škole, 50 učitelja-mentora i oko 150 učenika iz cijele županije. O najboljim radovima odlučivala su prosudbena povjerenstva za svaki izričaj.

Paola Brnin, i Megi Lerga pročitale su svoje novinarske radove, a Ema Dražić, urednica Koraka, predstavila je naš školski list.

Koraci su uz Bartulin, Fontanu i Čehuljicu predloženi na Državnu smotru.

Megi Lerga, 8. r.