Tema broja - Koracima po Zadru

Nebeski čuvari Zadra – sveta Stošija

Nebeski čuvari Zadra – sveta Stošija

Danas, 15. siječnja Zadrani slave blagdan Svete Stošije, odnosno Svete Anastazije. Ta mučenica iz doba cara Dioklecijana postala je nebeska čuvarica grada Zadra i zaštitnica Zadarske nadbiskupije. 

Kako je Rimljanka postala Zadranka

Sveta Stošija bila je Rimljanka iz patricijske obitelji. Kršćansku vjeru primila je od svoje majke. Legenda kaže da su je udali za rimskog patricija Pubija. Ona se tome usprotivila i odlučila ostati djevica. Suprug se uvrijedio i zatvorio je u kućnu tamnicu. U toj njenoj muci najviše joj je pomogao sveti Krševan koji joj je slao pisma kako bi je ohrabrio i učvrstio kršćansku vjeru. Postala je slobodna kada je Pubije preminuo. Tada je sve svoje bogatstvo razdijelila siromasima, a svoj život posvetila prognanim kršćanima. Svoju vjeru nije htjela napustiti pa je zbog nesebičnog pomaganja kršćanima zatočena, a 25. prosinca 304. godine spaljena na lomači. Legenda kaže da je pjevala Bogu dok je gorjela na lomači. Pokopana je u Sirmiju, da bi 810. godine zadarski biskup Donat moći  svete Stošije pohranio u mramorni sarkofag i smjestio u sadašnju katedralu koja nosi njeno ime.

Stošiju blaženu Zadrani časte

Budući da se blagdan Svete Stošije službeno slavi na Božić, tj. dan kada je spaljena na lomači, želeći joj posvetiti veliku pažnju kakvu i zaslužuje, vjernici Zadra svoju zaštitnicu slave 15. siječnja. S tim  datumom povezana je i tradicija držanja božićnog drvca u zadarskim domovima do blagdana Svete Stošije, 15. siječnja. Zadrani  se svojoj zaštitnici klanjaju u najvećoj crkvi u Dalmaciji, zadarskoj katedrali koja je  sagrađena na mjestu starokršćanske bazilike, a danas ponosno nosi njeno ime.

Tekst: Mia Buljat, 7. r.