Tema broja - U svijetu medija

HFS potiče i povezuje rad dječjih filmskih družina i kinoklubova

Gospođu Veru Robić Škarica, tajnicu Hrvatskog filmsko saveza, upoznala sam na 49. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece u Varaždinu, a naš drugi susret uslijedio je u Rijeci na Festivalu o pravima djeteta Svi bi u kino. Uvijek otvorena za razgovor o dječjem filmskom stvaralaštvu, rado je pristala na intervju.

Povod našeg razgovora 50. je revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece koja će se održati 4. – 7. listopada 2012. u Zadru. Zašto baš Zadar?

Istaknut ću dva su razloga: Zadar je već bio domaćin Revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece (2004.). U Zadru u Osnovnoj školi Stanovi djeluje filmska družina Z(k)adar, koja je prošle godine obilježila svoju filmski uspješnu desetogodišnjicu.

Vratimo se na početak. Recite nam kada i kako su se počele održavati revije? Tko je bio idejni začetnik?

U stvaranju pogodnih uvjeta za razvoj neprofesijskog filmskog stvaralaštva izuzetnu ulogu odigrao je Hrvatski filmski savez, koji je djelovao  prvo kao Centar za kinoamaterstvo Hrvatske, a potom (od l963. godine) pod imenom Kino savez Hrvatske.

Krajem 50-ih godina filmski amaterizam proširio se i na dječje filmsko stvaralaštvo. Od 1954. godine u osnovnim školama počeli su se osnivati dječji filmski klubovi. Prirodno je bilo pokrenuti filmsku manifestaciju, na kojoj će se dječje filmsko stvaralaštvo svake godine valorizirati. Potrebno je spomenuti da je u razvoju dječjeg filmskog stvaralaštva posebnu ulogu odigrao niz prosvjetnih radnika i zaljubljenika u filmski rad s djecom (od pionira ovog poduhvata Ljerke Smrček i danas, još uvijek, nespornih autoriteta na području dječjeg filmskog stvaralaštva Mirka Lauša ili Ede Lukmana do niza vrijednih voditelja filmskih družina u školama ili u samostalnim kinoklubovima), koji su, najčešće bez adekvatne naknade, iz ljubavi prema filmskom izrazu i prema djeci, dolazili do sjajnih rezultata, prihvaćenim u filmskim, likovnim i pedagoškim sredinama, s visokim ocjenama i u Europi kao izuzetno visoko dostignuće filmsko-pedagoškog rada.

Dječje revije (odnosno u početku revije pionirskog filma) redovito se održavaju od 1962. godine.

Zašto je dobro da djeca snimaju filmove?

Osim što na taj način stječu vještinu korištenja filmske/video opreme kod djece se razvija filmska odnosno vizualna kultura, toliko neophodna u današnjem audiovizualnom svijetu.

Djeci je omogućeno da razvijaju svoju kreativnost, bogate svoju maštu, skreću pozornost odraslih na probleme koji ih tište, koriste svoje slobodno vrijeme na pravi način, komuniciraju sa svojim vršnjacima… Lakše usvajaju medijsko obrazovanje u sklopu nastavnog programa.

U posljednjih trinaest godina broj dječjih filmova rapidno raste. Kakvu ulogu u tomu ima Hrvatski filmski savez?

Istina je da u posljednjih trinaest godina broj dječjih filmova odnosno dječjih filmskih družina raste (iako su još uvijek 80-e godine, godine najjačeg procvata dječjeg filmskog stvaralaštva). Od samog početka pa sve do danas, Savez  potiče i povezuje rad filmskih družina, filmskih kinoklubova, organizira i provodi izobrazbu članova i voditelja družina, organizira i provodi filmske priredbe za djecu, mladež i odrasle, organizira filmsko-izdavačku djelatnost, redovito organizira filmske programe, organizira međunarodnu prezentaciju i afirmaciju hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva, prikuplja, obrađuje i arhivira filmska i video ostvarenja.

 Je li uloga Saveza da potiče amatersko filmsko stvaralaštvo ili i profesijsko?

Filmsko neprofesijsko i filmsko profesijsko stvaralaštvo, odnosno bolje rečeno audiovizulano stvaralaštvo, toliko su međusobno isprepleteni da je gotovo nemoguće, u današnje vrijeme, sagledavati ih odvojeno. Naravno, Savez potiče amatersko stvaralaštvo, ali stvara i preduvjete da svojim autorima omogući, pomoću produkcije  nekomercijalnih profesionalih projekata, djelomično  ili potpuno prelaženje u filmske profesionalce.

Zahvaljujući vama dječji film osim na Reviji, može se vidjeti u Motovunu na Ljetnoj školi unapređenja zdravlja pod nazivom Dječje filmsko i videostvaralaštvo u funkciji javnoga zdravstva. Kakva je to manifestacija?

U Motovunu se tradicionalno održava Ljetna škola unapređenja zdravlja koju organizira i provodi Hrvatska mreža zdravih gradova odnosno Škola narodnog zdravlja Dr. Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu te Škole Hrvatski filmski savez, već punih pet godina organizira prikazivanje, uz održavanje  filmskih  radionica, dječjih filmova koji korespondiraju s javno zdravstvenom temom kao npr.: o važnosti higijenskih navika, prevencija pijenja alkohola kod mladih, upotreba posebno obučenih pasa pri spašavanju ljudskih života itd.

Već tri godine, od samog osnutka festivala, dječji je film uvršten na Festival o pravima djece. Koja je tu uloga dječjeg filma?

Uloga je dječjeg filma na Festivalu upravo pravo djece na slobodne sudjelovanje u kulturnom životu i umjetnostima.  Djeca svojim filmovima upozoravaju da imaju pravo na odgoj i obrazovanje, pravo na život i razvoj, pravo na jednake uvjete, pravo biti drukčiji, pravo na slobodu izražavanja…

Spomenimo i Mali DOKUart. Je li to jedini festival isključivo dokumentarnog filma u Hrvatskoj?

Nije jedini Festival dokumentarnog filma, ali je poseban po pozivu filmskim/video družinama da šalju svoje dokumentarne filmove za program Mali DOKUart. Znači pored selekcije filmova profesionalnih autora DOKUart ima i selekciju dokumentarnih filmova autora djece.

Idejni ste začetnik projekta Škola u kinu. Što je Škola u kinu?

Kinodvorana u kojoj se organizira i provodi nastava medijske kulture prema važećem Planu i programu medijske kulture u osnovnoj školi od 1. do 8. razreda. Uz filmsku projekciju odabranih filmova (koriste se ravnopravno filmovi za djecu i dječji filmovi) obrađuju se, po razredima: nastavna tema, usvajaju ključni pojmovi i  ostvaruju obrazovni zadatci. Prva Škola održana je u Zagrebu (kino Tuškanac) od 1. listopada – 29. studenog 2007. S ukupno 72 programa za 17.547 djece i 105 učitelja iz 105 zagrebačkih škola.

Učitelji se filmski mogu obrazovati na medijskoj školi. Gdje se mogu obrazovati djeca ako u školi ili u svojem mjestu nemaju filmsku družinu ili klub?

Da. Učitelji s obrazuju već punih trinaest godina na Školi medijske kulture Dr. Ante Peterlić, a djeca, ako u njihovim školama ne postoji filmska družina ili u mjestu gdje žive kinoklub, mogu se obrazovati na filmskim radionicama u Kraljevici, koje organizira Savez, a namijenjene su djeci i mladeži.

 

Petra Vidaić, 8.r