Susreti

Ivana, Petrova pomoćnica u nastavi

Ivana, Petrova pomoćnica u nastavi

U Osnovnoj školi Stanovi velika se pažnja poklanja svim učenicima, a posebno učenicima s poteškoćama u razvoju. Već nekoliko godina primjećujemo pomoćnike u nastavi ili kako ih popularno nazivamo asistente. Oni su zaduženi za određene učenike koji imaju veće poteškoće u razvoju. Ivana Jakovac je Petrova asistentica pa je svaki dan uz njega na nastavi. Petar je učenik V. b razreda.

Važno je dobro upoznati učenika

Upitala sam Ivanu je što ju je navelo da bude asistentica.

Nisam baš puno znala o ulozi pomoćnika u nastavi, ali me je ljubav prema djeci i empatija prema djeci s teškoćama navela na razmišljanje da se okušam u ovom poslu, s osmijehom je rekla.

Edukacija pomoćnika u nastavi

Prvi korak je bio dobiti osnovna znanja o teškoćama kod djece, a što nam je omogućeno kroz edukaciju koju su provodili defektolozi i psiholozi zadarskih osnovnih škola. Organizirane su i radionice putem kojih smo osjetili kako je biti u cipelama djeteta s teškoćama. Stečena znanja su me još više potaknula da se prijavim  na natječaj za posao pomoćnika i tako sam sad ovdje, u razredu s mojim Petrom. Prije početka rada, koordinatorica me je upoznala s vrstom teškoća i određenim specifičnostima kod dječaka kao i s Programom rada pomoćnika u nastavi izrađenog baš za Petra.

Strpljenje i optimizam

Naravno, moram naglasiti da je postojao određeni strah da li će me učenik prihvatiti kao i da li ću biti uspješna u obavljanju ovog posla odnosno pružanju pomoći djetetu.  Sada vidim da nisam pogriješila… Petar i ja se odlično slažemo, Petar dobro napreduje i moj strah je polako nestao. Zanimljiv mi je ovaj posao. Jako je bitno strpljenje i optimizam.  Postoje dani kad je lakše raditi, ali ima i dana kada nailazim na određene probleme… Ponekad nisam sigurna kako reagirati u nekom trenutku, prilikom nekog problema, ali najvažnije je da nisam sama u tome. Naime, naša koordinatorica Anita Petrić, inače defektologinja u školi i psihologinja Nives Barišić uvijek su na raspolaganju za bilo kakvo pitanje, dilemu, traženje najprihvatljivijega rješenja u danom trenutku i to mi daje veliku sigurnost i podršku da radim najbolje što mogu.

Petrovi dojmovi

Upitala sam i Petra kako mu je raditi s asistenticom. Uz smiješak, veselo je odgovorio: „Dobra je. Sluša me, pomaže mi, najbolja je. Vozi me u svom autu, vodi me da vidim svoju sestru. Super je. Jako mi se sviđa.“

Razgovor s koordinatoricom

Zanimalo me je koliko asistenata ima u našoj školi i koji učenici mogu dobiti asistenta pa sam odgovor potražila kod naše socijalne pedagoginje Anite Petrić koja je njihova koordinatorica.

„ Ove školske godine imamo deset pomoćnika u nastavi, a jedanaestero učenika ima pomoćnika. Jedan pomoćnik u nastavi pruža pomoć učeniku i učenici istog razrednog odjela. Troje učenika je u posebnom razrednom odjelu gdje slušaju nastavu Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva, a na kulturama su u redovnom razrednom odjelu sa svojim vršnjacima i u pratnji svojeg pomoćnika u nastavi.

Ostali učenici, njih osmero, pohađa nastavu u redovnom razrednom odjelu uz primjereni program školovanja (redovni rad uz individualizirani pristup ili redovni rad uz prilagodbu sadržaja i individualizirani pristup). Naglašavam da učenik, da bi dobio pomoćnika u nastavi, mora imati Rješenje o primjerenom obliku školovanja. To naravno ne znači da će svaki učenik koji ima Rješenje dobiti pomoćnika u nastavi. Pomoćnika u nastavi tražimo za učenike koji imaju senzo-motorička oštećenja, lake intelektualne teškoće, ADHD sindrom, poremećaje u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja, odnosno i za učenike s višestrukim teškoćama.

Moram naglasiti da su pomoćnici u nastavi velika pomoć djetetu, roditelju, učitelju i nama Stručnoj službi te da bi kod nekih učenika bilo čak upitno i školovanje u redovnom sustavu ako ne bi bilo pomoćnika.“

                                                                                                                                        Megi Lerga 8. r.

Oznake