Tema broja - Koracima po Zadru

Nebeski čuvari Zadra – sveti Zoilo

Nebeski čuvari Zadra – sveti Zoilo

Danas, 16. prosinca slavi se  Sveti  Zoilo, blagdan zaštitnika grada Zadra. Priču o svetom Zoilu bilo bi nemoguće ispričati bez priče o svetom Krševanu i svetoj Stošiji. Naime, svo troje svetaca živjelo je u istom vremenu, zbližila ih je vjera i pomaganje drugima.

Zemaljski i nebeski prijatelji

Sveti Krševan pogubljen je odsijecanjem glave, a tadašnja vlast je naredila da se ne smije pokopati. Tijelo mu je bačeno u more. U Akvileji je tada živio svećenik Zoilo, kojemu se u snu ukazao sveti Krševan i otkrio mu gdje je njegovo tijelo i glava. Slijedeći svoj san, Zoilo je pronašao cijelo tijelo svetoga Krševana i pokopao ga u svojem dvorištu. Ukazao se sveti Krševan i svetoj Stošiji i zamolio je da tri sestre mučenice povjeri na brigu Zoilu.

Sveti Zoilo – zaštitnik siromašnih Zadrana 

Nakon smrti tijelo svetoga Zoila sahranjeno je u Akvileji, a 649. godine zajedno s relikvijama svetoga Krševana preneseno je u Zadar. U prošlosti, u vrijeme adventa svećenstvo i plemići Zadra darivali su puk koji im je služio tijekom godine. Kako bi im se zahvalili, pučani su 16. prosinca procesijom obilazili sve crkve u kojima se nalazio kip ili slika svetoga Zoila. Danas je taj svetac zaboravljen, a njegov kip nalazi se na glavnom oltaru crkve svetoga Krševana.

 

Tekst: Mia Buljat, 7. r.