Kategorija - Tema broja – Naša druga strana

Tema broja - Naša druga strana

ŠAH – MISAONA IGRA NA PLOČI

  Mnogi naši učenici vole i igraju šah. Šah kao izvannastavnu aktivnost u našu školu donio je profesor geografije i povijesti Zdenko Sikirić i osnovao  šahovsku sekciju 2015. godine. Od tada naši učenici redovno igraju šah i osvajaju razna...