Pljesak za…

E-dnevnik među pobjednicima

Naša je Filmska družina Z(k)adar na 50. reviji sudjelovala s dva filma: reportažom E-dnevnik i dokumentarnim filmom Anđela.

E-dnevnik je dobio 3. nagradu Ocjenjivačkog suda djece. Pljesak za naše filmaše!

Još jedna nagrada

E-dnevnik sedmi je nagrađeni film Z(k)adra. Na 50. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece osvojio je 3. nagradu dječjeg Ocjenjivačkog suda u sastavu Anđela Kršlović, Hrvoje Malnar, Nikolina Đordić, Roko Marušić, Bartola Perica, Marko Supičić, Leonarda Vitlov, Anita Kovač, Lovro Barišić i Dario Oštrić pod vodstvom profesorice Jasmine Sandalić iz Osnovne škole Šime Budinića.

E-dnevnik filmska je reportaža o e-dnevniku koji polako, ali sigurno iz uporabe istiskuje papirnate dnevnike. Srednja medicinska škola Ante Kuzmanića u Zadru bila je jedna od tri škole u Hrvatskoj koje su u šk. god. 2011./2012. eksperimentalono uvela e-dnevnik. Njihova smo iskustva prenijeli na film.

N a g r a d e   Z (k) a d r a:

  • 2002. – 40. revija – Barkajol – 2. nagrada stručnog Ocjenjivačkog suda
  • 2003. – 41. revija – Najvažniji su mi magarci – 2. nagrada stručnog Ocjenjivačkog suda
  • 2007. – 45. revija – Too, proša san – 1. nagrada stručnog Ocjenjivačkog suda
  • 2008. – 46. revija – WC – 1. nagrada stručnog Ocjenjivačkog suda
  •            – 46. revija – Sretna – 1. nagrada dječjeg Ocjenjivačkog suda
  • 2011. – 49. revija – Ljubitelji ptica – 3. nagrada dječjeg Ocjenjivačkog suda
  • 2012. – 50. revija – E-dnevnik – 3. nagrada dječjeg Ocjenjivačkog suda

Petra Drača,8.r.