Iz škole

PPD i ove godine!

Znate li što je PPD? To je tuberkulozni kožni test, jedna od kliničkih metoda za dijagnosticiranje TBC-infekcije.

A, upravo danas šestaši su se testirali pa je strah od igle učinio svoje: boljela je ruka, javljala se mučnina, no ubrzo smo zaboravili na cijepljenje jer se trebalo uključiti u  nastavu.

Dr.med.Tajana Mustać-Matulj, specijalistica školske medicine, objasnila nam je da je tuberkuloza bolest pluća koja se prenosi kihanjem, kašljanjem, glasnim govorom, itd.

Simptomi su bolesti povišena temperatura koja traje više dana, kašljucanje, opća slabost, otečeni linfni čvorovi (ovisi o mjestu ulaza bolesti), itd.

Nema puno bolesnih, u Zadru oboli oko 30 ljudi godišnje.

Danas se u kliničke svrhe koristi tzv. Mantouxov test, kojim se 5 tuberkulinskih jedinica purificiranog proteinskog derivata (PPD, koncentrirani i pročišćeni bujon u kojem je 6 tjedana uzgajan Mycobacterium tuberculosis) uštrcava u kožu.

Test se prima u lijevu nadlakticu, ubrizgava se mjehurić koji nestaje za 10 minuta. Za tri dana dolazi se na kontrolu.

Mariana Bilosnić, 6.r.